Wikia


Vickers1

Een goed onderhouden Vickers Gun was een uitstekend wapen voor aanhoudend vuren. Het kon net zolang vuren als er munitie werd toegevoerd en water om de loop te koelen. Ook kon het wapen indirect vuren.

Groot-Brittannië behoorde tot de eerste landen die de Maxim mitrailleur aanschaften na de demonstraties in 1887. Er werd een productielijn voor verschillende modellen opgezet in Crayford door een bedrijf dat bekend zou worden als Vickers' Sons & Maxim Ltd. Vanuit deze fabriek vonden de Maxim mitrailleurs hun weg naar de Belgische troepen en naar die van vele andere landen. De ontwerpers van Vickers zagen de goede eigenschappen van de Maxim in, maar realiseerden zich dat er gewichtsbesparende maatregelen genomen konden worden. Door zorgvuldig onderzoek kon het mechanisme gaandeweg lichter gemaakt worden. Het basismechanisme werd aangepast zodat de vergrendeling die door Maxim was uitgevonden,lichter kon worden gemaakt.

Trage aanvaarding

Het resultaat werd bekend als de Vickers Gun. Relatief gezien was hij niet zo heel veel lichter dan de vergelijkbare Maxim mitrailleur, maar de werking was sterk verbeterd waardoor het een veel efficiënter wapen was. In november 1912 kreeg het type groen licht voor het Britse leger, als de Gun, Machine, Vickers, 0,303-inch, Mk 1. Alle productiemodellen gingen aanvankelijk naar het Britse leger, dat het machinegeweer echter nog altijd argwanend bejegende, waardoor er slechts twee machinegeweren per infanteriebataljon werden toegewezen.

Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, veranderde dit drastisch. Er werden spoedig nieuwe productiecentra geopend, sommige in Royal Ordnance Factory vestigingen. Het basisontwerp bleef gedurende zijn lange productieleven ongewijzigd, hoewel er enkele kleine detailaanpassingen volgden.

Zoals de meeste machinegeweren uit die tijd blokkeerde de Vickers regelmatig, vooral veroorzaakt door de munitie. Er werd een reeks instructies opgesteld om het wapen snel weer aan de praat te krijgen. Deze werden ter harte genomen en gaandeweg werd binnen het Britse leger een nieuw Machine Gun Corps opgericht, waardoor ervaring en kennis binnen een relatief kleine eenheid gehouden kon worden en niet over alle regimenten verspreid diende te worden. Het Machine Gun Corps ontwikkelde zijn eigen esprit de corps en het beeldmerk op hun hoofddeksel werd gevormd door twee gekruiste Vickers machinegeweren.

Zeer betrouwbaar

De Vickers kon vuren zolang er munitie aangevoerd werd. Ook moest het water in de koelmantel bijgevuld worden. Omdat er aanvankelijk stoom uit de mantel ontsnapte, die de positie van de schutter vrijgaf, werd een speciaal condenseringssysteem (met een slang in een waterkan) geïntroduceerd. Na enige tijd kon het water in het omhulsel vervangen worden.

Het Vickers machinegeweer werd meestal op een zware driepoot geplaatst. Variaties op het basisgeweer waren luchtgekoelde versies die op vliegtuigen werden gebruikt, meestal alleen op vaste installaties, en die - later in de oorlog - met de motor gesynchroniseerd waren. Er werden in de jaren tussen beide wereldoorlogen nog veel meer variaties geproduceerd. De Vickers was tot zeer onlangs nog in gebruik bij enkele gewapende troepen. Pas in de jaren zeventig werd hij uit Britse dienst teruggetrokken. Het Vickers machinegeweer was, in de ogen van veel autoriteiten, een van de beste van alle machinegeweren uit de Eerste Wereldoorlog en is zelfs heden ten dage nog een zeer bruikbaar wapen.

Links

Specificatie: Vickers Gun
Type: Middelzwaar machinegeweer.
Bouwfirma: Vickers' Sons & Maxim Ltd.
Ontwerp: 1912.
In dienst: 1912-1968.
Afmetingen: Lengter: 116 cm ; Lengte loop: 72 cm.
Gewicht: Geweer: 18,1 kg ; Driepoot: 22 kg.
Kaliber: .303-inch (7,7-mm).
Cyclische vuursnelheid: 450-500 per minuut.
Mondingssnelheid: 744 m/sec.
Bereik: Effectief: 2000 m ; Max. bereik: 4100 m.
Munitieaanvoer: Canvasriem met 250 patronen.
Koeling: Lucht of water naargelang de uitvoering.
Bemanning: 3
Gebruiker(s): Australië, Canada, Ceylon, Indië, Pakistan, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Zuid-Rhodesië, Groot-Brittannië, Amerika, Albanië, Nepal, Bolivië, Ierland, Egypte, Filippijnen, Tsjechoslowakije, Frankrijk, Luxemburg, Paraguya