Wikia


VAS205

De VAS-boten waren ontworpen voor onderzeebootbestrijding dicht onder de kust. Hier bleek echter weinig behoefte aan te zijn en ze werden ingezet als aanvulling op de vloot.

De VAS (Vedette Antisommergibili) stond ongeveer in dezelfde relatie tot de MAS motortorpedoboot als de Duitse R-boot tot de S-boot. Italiaanse marineplanners (en eigenlijk alle marineplanners) in de periode voor de Tweede Wereldoorlog besteedden weinig aandacht aan de mogelijkheid dat ze een onderzeeboot aanval moesten afslaan. Dat onderwerp sprak niet erg tot de verbeelding van planners die een vloot moesten scheppen die de aspiraties van hun offensief geöriënteerde leider Benito Mussolini weerspiegelde.

Onderzeebootbestrijding

Toen de noodzaak van onderzeebootbestrijding eindelijk begrepen werd, zette Italië twee programma's op poten om daarin te voorzien. In een noodprogramma werden korvetten gebouwd voor onderzeebootbestrijding op open zee. Daarnaast moesten VAS-boten scheepsbewegingen rond de Italiaanse kusten beschermen, de veelbevaren route's naar Noord-Afrika en Griekenland en de route langs de door Italië bestuurde Dodekanesos.

Het duurde enige tijd voordat de activiteiten van Britse onderzeeërs hun hoogtepunt bereikten en de ontwikkeling en bouw van VAS-boten verliep traag. Pas eind 1941 werd de eerste serie van 30 boten (VAS 201-230, de VAS Tipo 1-klasse) besteld bij Baglietto, Picchiotto, Navalmeccanica en Celli. De boten werden te water gelaten en afgebouwd in 1942. Ze waren geheel opgebouwd uit hout of hadden een hout-op-staal composietconstructie. Dit model had drie schroeven. De middelste werd aangedreven door een 224-kW (300 as-pk) motor van Carraro en deze werd ook gebruikt bij geluidsarm varen.

Beperkte mogelijkheden

Met de 1112-kW (1500 as-pk) die de twee Fiat benzinemotoren aan de buitenste schroefassen leverden en de geringe capaciteit van de middelste motor haalden deze eerste VAS-boten nog geen 20 knp (37 km/u). Toch waren ze uitgerust met 17,7-inch (450-mm) torpedo's in afwerpinstallaties. De verdere bewapening bestond uit lichte automatische wapens (een of twee enkele of dubbele 20-mm kanons en twee 6,5-mm mitrailleurs). Wel had de boot maar liefst 26 dieptebommen aan boord, en kon daarmee onderzeeërs dwingen naar de oppervlakte te komen. Dan werden de torpedo's ingezet.

Omgedraaide voortstuwing

Een tweede groep van 18 vaartuigen (VAS 231-248 of VAS Tipo 2-klasse) werd in 1942 besteed bij Baglietto, Constaguta, Navalmeccanica, Solienti en Celli). Deze boten werden te water gelaten en afgebouwd in 1942-43. Ze waren gebaseerd op de Tipo 1, maar waren alleen een fractie breder. Het fundamentele verschil zat in de voortstuwing. De sterkste motor was aan de centrale schroef gekoppeld. De buitenste schroeven werden aangedreven door kruismotoren met minder vermogen. Hoewel deze vaartuigen schijnbaar eveneens bedoeld waren voor onderzeebootbestrijding langs de kust, waren ze uitgerust met hoge snelheids mijnenveegapparatuur. Dit duidde op andere prioriteiten qua operationele inzet.

Derde variant

De werf Ansaldo te Genua bouwde naar eigen ontwerp een andere groep VAS vaartuigen, de uit 12 boten bestaande VAS Tipo 3-klasse, VAS 301-312). Deze waren veel groter, 34 meter, en hadden een geheel stalen romp met ronde onderromp. Met beide andere groepen was er geen verband. De beoogde Italiaanse dieselmotoren bleken niet te voldoen, en daarom kregen de boten dezelfde motoren als de Tipo2.

Slechts de helft van deze klasse werd op tijd voltooid om nog dienst te doen onder Italiaanse vlag. De Duitsers legden de hand op de hele klasse toen zij in september 1943, na de wapenstilstand van Italië met de geallieerden, het noorden van Italië bezetten. De meeste boten werden toen tot zinken gebracht. Maar weinig Tipo 3 boten hebben dus hun beoogde taak uitgevoerd.

Nog eens 24 boten van een verbeterd type waren al besteld, maar de bestelling werd in september 1943 geannuleerd.

Links

Specificatie VAS Tipo 2-klasse.
Type: Onderzeebootbestrijdingsvaartuig/mijnenveger.
Bouwfirma: Zie tekst.
Te water: 1942.
In dienst: 1942-1943.
Afmetingen: Lengte: 28 m ; Breedte: 4,3 m ; Diepgang: 1,35 m.
Waterverplaatsing: 68 ton.
Motor(en): 2x Fiat benzinemotoren van 1112 kW (1500 as-pk) en 1x Carraro benzinemotor die 224 kW (300 as-pk) leverden aan drie schroefassen.
Snelheid: 21,5 knp (40 km/u).
Bereik: 2335 km bij 14 knp.
Bewapening: 2x 17,7-inch (450-mm) torpedo's of 2x 20-mm kanons, 2x 6,5-mm mitrailleurs en 26 dieptebommen.
Bemanning: 26.
Gebruiker(s): Italië.