Wikia


Type X / Type XI
U-234

Type

Mijnenlegger, lange-afstands kruiser-onderzeeboot

Land van herkomst

Duitsland
Bouwfirma Germaniawerft, Kiel
Ontwerp
Productie (kiel / te water / in dienst) 1939-1944 / - / 1941-1945
Gebruiker(s) Kriegsmarine, Japanse Keizerlijke Marine
Specificatie

Afmetingen (lengte/breedte/diepgang) 89,8 m. / 9,2 m. / 4,1 m.
Bepantsering
Bewapening 2x 533-mm torpedobuizen achteraan met 15 torpedo's, 66 TMA mijnen
Vliegtuigen geen
Voortstuwing 2x Germaniawerf 9-Cilinder dieselmotoren F 46 van maximumvermogen 4200 pk en 2× AEG GU 720/8-287 elektrische motoren van 800 kW (1100 pk)
Waterverplaatsing 1763 ton boven water / 2177 ton onder water
Snelheid/Bereik 17 knopen / 34.400 km. boven water, 175 km. onder water
Bemanning 52

Einde

Van de vijf belangrijkste typen onderzeeboten die de Duitse legerleiding vóór de oorlog wilde hebben, kregen de patrouilleonderzeeboten de aanduiding Type II, Type VII en Type IX voor respectievelijk de korte, middellange en lange afstand. De andere twee waren een 'kleine' mijnenlegger en een kruiser-onderzeeboot voor de lange afstand die na enkele aanpassingen de aanduidingen Type X en Type XI kregen.

Van de Type XI zijn er maar vier gebouwd. Het waren zeer lange boten met een lengte van 115 m. en een waterverplaatsing van 3140 ton. In feite waren het oppervlakteschepen met een snelheid van 23 knopen die ook konden duiken, en een bovenbouw met ruimte voor een klein verkenningsvliegtuig en dubbele 127-mm kanons voor en achter.

De grote kruiser-onderzeeboten hadden enig succes in WO I, maar in WO II werden hun gebruiksmogelijkheden snel minder en liet men het type vervallen. Hun opvallenste prestatie lijkt te zijn dat de U-601 op 25 december 1943 als eerste het Britse konvooi JW-55B in de buurt van Noorwegen signaleerde. Dat contact was aanleiding voor de Scharnhorst om uit te varen, de dag erop werd die door de Royal Navy tot zinken gebracht.

De Type XA was in feite ontworpen als een zeer grote mijnenlegger, een 2500-tonner met een aantal meervoudige schachten voor mijnenopslag van het type dat met succes in gebruik was bij de type VIID. De boot is echter nooit verder gekomen dan het ontwerpstadium, vermoedelijk omdat men hem door zijn afmetingen te kwetsbaar vond. De Type XB werd wél in produktie genomen. De acht boten waren kleiner en hadden een romp van ringvormige druksecties met een ruim bemeten buitenromp. Op de middellijn voor de brug bevonden zich zes mijnopslagschachten die van de kiel onderin tot een bult boven in de buitenhuid liepen en elk drie complete mijnen bevatten. In de zijden waren in de ruimte tussen de binnen- en buitenhuid 12 kortere opslagplaatsen et elk twee mijnen ingebouwd. Daarmee kwam het totaal op 66 grote mijnen. De Type XB was niet gebouwd op confrontaties en had ook maar twee torpedobuizen, warvoor rechts achterin nog net een plaatsje was gevonden. Hij bleek meer geschikt voor bevoorrading dan mijnenleggen.

In totaal zijn acht boten van dit type gebouwd: U 116, U 117, U 118, U 119, U 219, U 220, U 233 en U 234. Al deze schepen zijn van het type XB.