Wikia


Jones onion

De Jones Union, was een springlading op een stalen frame, die tegen een obstakel zoals een tankwal kon worden geplaatst.

De Britten gebruikten voornamelijk Churchill AVRE's (Armoured Vehicles Royal Engineers, pantsergenievoertuig) voor het slopen van obstakels met springladingen. Het plaatsen van krachtige springladingen was een van de taken waarvoor de AVRE was ontworpen. De springladingen waren pakketten met zware explosieven die tegen het doelwit werden gedrukt. Die doelwitten varieerden van zeedijken en antitankwallen tot bunkers en gebouwen.

Diverse ladingen

Soms bestonden de ladingen uit grote blokken, soms uit een aantal kleinere ladingen die in een bepaald patroon op een stalen frame waren bevestigd. Wat al die ladingen met elkaar gemeen hadden, was hun bizarre naamgeving. Een van de bekendste ladingen was de Bangalore Torpedo. Dit was een pijpvormig explosief, dat werd gebruikt voor het opruimen van mijnenvelden en prikkeldraadversperringen, maar ook voor zandere taken kon worden gebruikt.

Jones Onion

Ze werden op de AVRE bevestigd op een stalen frame dat Jones Onion werd genoemd. De Jones Onion verscheen voor het eerst in 1942. Het was de codenaam voor een frame waarop allerlei ladingen konden worden bevestigd. Het frame zat aan twee armen vast, die aan weerszijden aan de tank vastzaten. De lading werd rechtop geplaatst bij het naderen van het doelwit. Eenmaal daar aangekomen, werd het frame ofgeworpen. Onder aan het frame zaten twee poten die zorgden dat de lading altijd tegen het doel aan viel. Vervolgens reed de AVRE achteruit en bracht de lading via een kabel elektrisch tot ontploffing.

Een andere vondst die in 1942 zijn intrede deed, was de Carrot. Dit was een veel eenvoudiger voorziening dan de grote Onion en bestond uit een lading die aan een enkele stalen arm voor de AVRE uitgestoken werd. Het idee was dat de AVRE op het doel zou af rijden en de lading dan zou ontsteken. De ladingen varieerden van 5,44 kg tot 11,34 kg. De kleinste lading werd aangeduid als Light Carrot. De Carrot werd intensief beproefd, maar eind 1943 afgeschaft voordat hij zich in de praktijk had bewezen. De Goat werd wél gebruikt. Dit was een verdere ontwikkeling van de Onion, die veel groter was. Het frame was 3,2 m breed en 1,98 m lang. Op dit frame kon 816 kg springstof worden bevestigd. Het hele systeem werd via zijarmen aan de AVRE gemonteerd.

Varianten van de Goat

De Goat kon tegen een obstakel worden geplaatst en bleef dan vanzelf rechtop staan. De AVRE koppelde zichzelf los, reed achteruit en ontstak de lading via een elektrisch snoer of met een trek-ontsteker. Een neef van de Goat was de Elevatable Goat. Deze werd gebruikt tegen hoge obstakels, bijvoorbeeld tankwallen. De lading werd op de neus van de AVRE meegevoerd op de manier van een stormbrug.

Gekoppelde ladingen

De 'brug' was in dit geval echter het frame waarop de ladingen waren bevestigd. Het frame werd tegen de muur geplaatst en vanuit de AVRE ontkoppeld. Via een ontgrendelkabel konden de onderling gekoppelde ladingen van het frame worden losgegooid. Het bovenste deel van het frame stak boven de muur uit, zodat de ladingen aan weerszijden van de muur terecht kwamen. Sommige van deze systemen werden in actie gebruikt, maar de AVRE's die ze moesten plaatsen, moesten hun doel zeer dicht naderen en waren langdurig blootgesteld aan vijandelijk vuur. De plaatsing moest nauwkeurig gebeuren om het gewenste effect te sorteren.

Mortier

De beste oplossing voor het opruimen van obstakels bleek voor de AVRE de 'Flying Dustbin' te zijn, een mortier die een springlading van 290 mm breed met redelijke trefzekerheid vanaf een veilige afstand naar het doel schoot.

In de strijd overtroffen de AVRE's met springladingen de verwachtingen van hun ontwerpers. In 1944-1945 braken de geallieerden door enkele van de zwaarste verdedigingswerken aller tijden, van de kustfortificaties in Normandië tot de Siegfriedlinie langs de Duitse grens. Deze constructies van beton en staal, omgeven door prikkeldraad en mijnen, waren grotere obstakels dan alles wat de Duitsers zelf tegenkwamen en alles wat de Russen bij hun opmars vanuit het oosten ontmoetten. De speciaal omgebouwde voertuigen voor het plaatsen van springladingen bereidden de weg voor de hedendaagse AEV's (Armoured Engineer Vehicle), die de meeste grote legers tegenwoordig gebruiken.

Links