Wikia


P-15-Termit-SS-N-2-Styx-1

Een SS-N-2a in een Russisch museum.

De raket die in het Westen bekend werd als de SS-N-2 Styx, werd in 1955 door het ontwerpbureau Berezniak ontwikkeld om kleine kustvaartuigen een krachtige bewapening tegen grote schepen te geven. De raket had het uiterlijk van een vliegtuig, maar werd voortgestuwd door een raketmotor om snel te kunnen worden gelanceerd. Men ging ervan uit dat kustvaartuigen niet lang zouden kunnen overleven in de nabijheid van grote oorlogsschepen en dus bliksemaanvallen moesten kunnen uitvoeren.

Ze werden in 1959 en 1960 geïnstalleerd op de schepen van de Komar klasse en Osa klasse. Het systeem kreeg de Russische aanduiding P-15 Termit ( of P-20 Rubezh voor de export). De 4K40 raket werd in het westen aangeduid als de SS-N-2a. Deze had in zijn eerste variant een bereik van 25 km. Later werd dat uitgebreid tot 40 en werd actieve radargeleiding toegevoegd. Vanwege de korte dracht ervan werd de raket uitgerust met een brisantkop in plaats van een nucleaire dracht. Een kernlading zou het lancerende schip evenzeer fataal worden als zijn doelwit. Het P-15 systeem werd de eerste vanaf een schip gelanceerde raket ter wereld die een oorlogsschip in oorlogstijd tot zinken bracht toen in oktober 1967 Egyptische vaartuigen met twee raketten de Israëlische destroyer Eilat vernietigden

Styx export

Het systeem werd geëxporteerd naar Algerije, Angola, Bulgarije, China, Kroatië, Cuba, Egypte, Ethiopië, Finland, Indië, Irak, Libië, Noord-Korea, Polen, Roemenië, Syrië, Vietnam, Jemen en Joegoslavië, en is nog steeds in gebruik bij verscheidene van deze landen. Waarschijnlijk is het systeem ook in China, Indië, Noord-Korea en wellicht Egypte vervaardigd.

Het systeem is in de loop van zijn lange carrière gestaag verbeterd. De P-15U Termit of SS-N-2b gebruikt de 4K40U raket met opvouwbare vleugels (zodat hij uit een container gelanceerd kan worden) en een gemoderniseerd geleidingssysteem. De P-15M Termit (export P20M Rubezh) of SS-N-2c gebruikt de gewijzigde 4K40M (later 3M40M) raket met een lengte van 6,55 m, nieuwe stuwstoffen voor een bereik van 80 km, verbeterde radar met een groter vermogen om aan een doel gekoppeld te worden, een verbeterde autopiloot, een radar in plaats van een barometrische hoogtemeter voor een kruighoogte van 25-50 m in plaats van 100 tot 400 m, en eventueel een kernkop van 15 Kt. De Westerse Aanduiding SS-N-2d slaat op de P-21 Termit-R, P-22 Termit-R en P-27 Termit. De P-21 werkt met de 4K51 raket met een nieuw radardoelzoeksysteem, de P-22 is de P-15M met een infrarood-doelzoeksysteem en de laatste productieversie, de P-27, is een P-15 met een betere radar en elektronica, die met 'Plank Shave' in plaats van 'Square Tie' doelzoekradar werkt.

Specificatie: P-15 Termit (SS-N-2a Styx).
Type: Anti-schip raket.
Bouwfirma: MKB Raduga.
In productie: 1960 -
Afmetingen: Lengte: 6,5 m ; Diameter: 0,75 m ; Spanwijdte: 2,75 m.
Gewicht: Totaal wapen: 2125 kg ; Lading: 480 kg brisant.
Aandrijving: Vloeibare brandstof raketmotor.
Prestaties: Max. snelheid: 1150 km/u ; Bereik: 25 km, verlengd tot 40 km.
Gebruiker(s): Algerije, Angola, Azerbeidzjan, Bangladesh, Bulgarije, Cuba, Egypte, Finland, Oost-Duitsland, Indië, Indonesië, Iran, Libië, Marokko, Noord-Korea, China, Polen, Roemenië, Rusland, Amerika, Somalië, Zuid-Yemen, Yemen, Sri Lanka, Syrië, Vietnam, Joegoslavië.