Wikia


Leone pancaldo

De Leone Pancaldo in de haven van Genua.

Zo'n vier jaar nadat de verkenners van de Leone klasse gereed waren gekomen, bouwden de Italianen in de periode 1928-1930 een klasse destroyers bestaande uit twaalf schepen, namelijk: de Alvise da Mosto, de Antonio da Noli, de Antonio Pigafetta, de Antoniotto Usodimare, de Emanuelle Pessagno, de Giovanni da Verrazzano, de Lanzerotto Malocello, de Leone Pancaldo, de Luca Tarigo, de Nicoloso da Recco, de Nicolo Zeno en de Ugolino Vivaldi. Samen vormden zij de Navigatore klasse. Ze waren enigszins kleiner, maar hadden een grotere waterverplaatsing dan de schepen van de voorafgaande Leone klasse. De verschillen betroffen grotendeels de motoren, die een maximumvermogen ontwikkelden van 44.740 kW (bijna 60.000 as-pk), en een derde dubbele 120-mm (4,72-inch) kanon tussen de twee groepen torpedobuizen. Deze schepen waren groot voor die tijd. Doordat in de jaren daarop destroyers voortdurend in afmetingen toenamen, kreeg een tweede groep van Soldati klasse destroyers, die tien jaar later gebouwd werd, ongeveer dezelfde afmetingen en waterverplaatsingen als de Navigatore klasse.

Hoge snelheid

Antonio da Noli 1942

De Antonio da Noli in het gebruikelijke Italiaanse camouflagepatroon.

De 'Navigatore' werden gebouwd in een periode waarin hoge snelheid een obsessie vormde voor de Italianen. Gelijktijdig met deze schepen werd de eerste groep Condottieri klasse kruisers gebouwd. Om te bewijzen dat deze snelheden boven de 42 knp haalden, werden proefvaarten gemaakt zonder bepantsering en zonder voorraden aan boord. Onder de Italiaanse schepen waren alleen de schepen van de Navigatore klasse groot genoeg om een kans te hebben een nóg hogere snelheid op zee te halen. Om dit te bewijzen, werden de motoren bij testvaarten tot in het rode gebied belast en dat leverde snelheden op tot boven de 44 knp (81 km/u). De schepen hadden een extreem lichte bouwwijze en als gevolg daarvan lieten hun vaareigenschappen te wensen over. Later werd dit verbeterd door de boorden te verhogen. Een voorbeeld van zinloze gewichtsbesparing was het beperken van het kaliber van de torpedobuizen tot 450-mm. Uiteindelijk werden deze schepen uitgerust met de veel krachtigere (en zwaardere) 533-mm torpedo's die in die tijd gangbaar waren.

Inzet in oorlogstijd

De 'Navigatori' brachten het er slecht af. Hun lot is een afspiegeling van de manier waarop de Italianen van partij wisselden in de oorlog. Van de twaalf schepen werden er elf tot zinken gebracht: zes door directe oorlogshandelingen van de Britten en één door een mijn; twee schepen werden door de Duitsers tot zinken gebracht. Eén destroyer werd door de eigen bemanning tot zinken gebracht en de laatste van de elf werd bij vergissing door een Italiaanse onderzeeër tot zinken gebracht. De Pancaldo was een van de eerste slachtoffers. Vliegtuigen van HMS Eagle brachten het schip voor de kust van Augusta tot zinken toen ze terugkeerden van de Slag van Calabrië. Het schip werd later gelicht en opnieuw in de vaart genomen. In april 1943 werd het voor de tweede keer (en nu voorgoed) door vliegtuigen nabij Kaap Bon tot zinken gebracht toen het trachtte de restanten van het leger in Noord-Afrika te bevoorraden. Een ander schip, de Pigafetta, werd eveneens tweemaal tot zinken gebracht. Bij de Italiaanse overgave werd het te Fiume door de eigen bemanning aan de golven prijs gegeven, maar het schip werd door de Duitsers gelicht en opnieuw in dienst genomen. Bij de Britse luchtaanval op Triëst in februari 1945 werd het schip vernietigd.

Einde

 • Alvise da Mosto (DM): Tot zinken gebracht door HMS Aurora en HMS Penelope nabij Tripoli in 1 december 1941.
 • Antonio da Noli (DN): Op een mijn gelopen en gezonken in 9 september 1943.
 • Nicoloso da Recco (DR): Ze schoot op 21 juni 1942 nabij de kust van Tunesië, 3 Bristol Beaufort bommenwerpers neer toen ze twee vrachtschepen escorteerde. Overleefde de oorlog en werd in 1954 uit dienst genomen.
 • Giovanni da Verazzano (DV): Ze schoot op 3 juli 1942, samen met de destroyers Euro en Turbine, 2 Beaufort bommenwerpers neer toen ze drie vrachtschepen escorteerde naar Bengazi. Ze werd tot zinken gebracht door de Britse onderzeeër HMS Unbending op 19 oktober 1942.
 • Lanzerotto Molocello (MC (MO na 1942)): Gezonken op 24 maart 1943 toen ze op een mijn liep ten noorden van Kaap Bon.
 • Leone Pancaldo (PN): Gebombardeerd en tot zinken gebracht op 30 april nabij Tunesiê.
 • Emanuelle Pessagno (PS): Op 29 mei 1943 tot zinken gebracht door de Britse onderzeeër HMS Turbulent.
 • Antonio Pigafetta (PI): Ze redde overlevenden van de Italiaanse kruiser Trento, nadat deze werd getorpedeerd door de Britse onderzeeër HMS Umbra tijdens Operatie Vigorous op 15 juni 1942. Na de Italiaanse capitulatie in 1943 door de Duitsers gebruikt als TA44, gezonken op 21 februari 1945.
 • Luca Tarigo (TA): Tot zinken gebracht door Britse destroyers op 16 april 1941, nadat ze de Britse destroyer HMS Mohawk tot zinken bracht tijdens de slag om het Tarigo konvooi.
 • Antoniotto Usodimare (US): Bracht op 25 februari 1942 de Britse onderzeeër HMS P38 tot zinken. Tot zinken gebracht door vriendelijk vuur van de Italiaanse onderzeeër Alagi op 8 juni 1942.
 • Ugolino Vivaldi (VI): Bracht op 1 augustus 1940 de Britse onderzeeër HMS Oswald tot zinken. Op 26 mei 1941, toen ze een konvooi escorteerde, schoot ze 2 Blenheim bommenwerpers neer. Door Duitse bommenwerpers tot zinken gebracht, toen ze Spanje trachtte te bereiken na de overgave van 1943.
 • Nicoló Zeno (ZE): Verschroot in Triëst in 1943, om niet in handen te laten vallen van de Duitsers.
Specificatie: Navigatore klasse.
Type: Destroyer.
Bouwfirma(s):

Cantieri Navali del Quarnaro - Fiume: Alvise da Mosto, Giovanni da Verazzano, Antonio Pigafetta, Nicoló Zeno.

Cantieri Navali del Tirreno - Riva Trigoso: Antonio da Noli, Leone Pancaldo.

Cantieri Navali Riuniti - Ancona: Nicoloso da Recco, Emanuelle Pessagno.

Cantieri Navali Odero - Sestri Ponente: Antoniotto Usodimare, Ugolino Vivaldi.

Cantieri Ansaldo - Sestri Ponente: Luca Tarigo, Lanzerotto Malocello (ook door Cantieri Navali Odero - Sestri Ponente).

Kiel gelegd: 1926-1928.
Te water: 1928-1930.
In dienst: 1929-1931.
Afmetingen: Lengte: 107,75 m ; Grootste breedte: 10,2 m ; Diepgang: 3,5 m.
Waterverplaatsing: Standaard: 1945 ton ; Volgeladen: 2580 ton.
Voortstuwing: Twee paar stoomturbines met transmissie van 37.285 kW (50.000 as-pk) naar twee schroefassen.
Prestaties: Snelheid: 38 knp (70 km/u) ; Bereik: 3800 zeemijlen aan 15 knp (800 aan 38 knp).
Bewapening: 6x 120-mm kanons, 2x 40-mm luchtdoelkanons, 8x 13.2-mm luchtdoelmitrailleurs, 6x 533-mm torpedobuizen, 53 zeemijnen, 14 dieptebommen (vanaf 1938).
Bemanning: 224.
Gebruiker(s): Italië, Duitsland.