Wikia


IJN Kaga
KAGA

De kaga, na haar modernisering

Type Vlootcarrier
Land van herkomst Japan
Bouwfirma Kawasaki en Yokosuka Naval Arsenal
Ontwerp
Productie (kiel / te water / in dienst) 1918 / 1921 / 1928-1942.
Gebruiker(s) Japanse keizerlijke marine
Specificatie (na modernisering)

Afmetingen (lengte/breedte/diepgang) 247,65 m. / 32,50 m. / 9,48 m.
Bepantsering Romp: 152 mm. / Dek: 38 mm.
Bewapening 10x 20-cm/50 marinekanons, 8x2 12,7-cm/40 Type 89 AA kanons, 12x2 Type 96 25-mm AT/AA kanons
Vliegtuigen 21x Mitsubishi A6M Zero, 27x Aichi D3A, 25x Nakajima B5N
Voortstuwing 12 Type Kampon-stoomketels (8 kolen- en 4 oliebunkertanks) van 95.020 kW (127.400 as-pk) naar vier schroeven
Waterverplaatsing 38.200 ton standaard / 43.650 ton volbeladen.
Snelheid/Bereik 28 knp / 7000 zeemijlen
Bemanning 2016
Einde Tot zinken gebracht tijdens de Slag bij Midway

De kiel van het Japanse slagschip Kaga was in 1918 gelegt en het schip werd in november 1921 te water gelaten. Als gevolg van het Washington Naval Disarmament Treaty uit 1922, zag het er echter naar uit dat de incomplete romp verschroot moest worden.

In september 1923 richtte een verwoestende aardbeving enorm veel schade aan in de regio rond Tokio. Een van de gevolgen van deze aardbeving was dat de in dok liggende slagkruiser Amagi, die op het punt stond geconverteerd te worden tot vliegdekschip, ernstig beschadigd raakte. Hierdoor kreeg de romp van de iets kleinere kaga een nieuwe bestemming.

De conversie duurde vierenhalf jaar en bracht een vliegdekschip voort dat gelijk was aan de originele Akagi-conversie. Het schip had een doorlopend dek en twee korte startdekken aan de voorzijde. In tegenstelling tot de Akagi, bevonden de rookkanalen zich bij de kaga aan stuurboordzijde.

De Kaga was geen doorslaand succes en werd pas operationeel na een testperiode van ruim twee jaar. In 1934, na amper vier jaar, werd het schip weer in dok genomen voor moderniseringen.

Na deze aanpassingen was de Kaga aanmerkelijk verbeterd. Er pasten nu negentig in plaats van zestig toestellen aan boord en het schip had een kleine 'eilandbovenbouw' gekregen. Anders dan Westerse vliegdekschepen had de Kaga echter nog altijd een grote, benedenwaarts gerichte schoorsteen onder de hoek van het vliegdek. Doordat de waterverplaatsing met 9000 ton (standaard) omhoog was gegaan, moesten er krachtigere motoren worden geïnstalleerd. Ook werden veel van de originele gebreken verholpen.

De Kaga was een van de zes vliegdekschepen die Pearl Harbor aanvielen op 7 december 1941. Die dag stegen er 27 Nakajima B5N 'Kate' torpedobommenwerpers op van het schip, gevolgd door 18 Mitsubishi A6M Zero's en 26 Aichi D3A 'Val' duikbommenwerpers. De Kaga en de Akagi namen als vliegdekschipdivisie 1 vervolgens deel aan de verwoestende reeks aanvallen in Oost-Indië, het zuidelijke Stille Zuidzeegebied en de Indische Oceaan. Deze aanvallen hadden in de eerste helft van 1942 een vernietigende uitwerking op het militaire vermogen van de geallieerden.

Ondergang

Op 28 mei, om 08.00 u. werd het sein tot vertrek gegeven door de Akagi, de aanvoerder van de Japanse "Carrier Kido Butai Striking Force" en zijn luchtmacht. Onder gejuich vertrok de armada uit de Baai van Hiroshima richting Midway. De vliegdekschepen Akagi, Soryu, Hiryu en Kaga vormden de spits, gevolgd door de gehele Keizerlijke Vloot. Drie uren duurde het voordat het laatste oorlogsschip de Baai van Hiroshima verlaten had.

De Kaga stond onder direct bevel van admiraal Chuichi Nagumo op de Akagi. Op 4 juni 1942 rond 04.45 u. was de Japanse aanvalsvloot Midway tot op 250 zeemijl genaderd en admiraal Nagumo besloot de gevechtsvliegtuigen te laten vertrekken. Strijdkreten weerklonken op de vliegstrippen van alle vliegdekschepen. Omstreeks 05.00 u. waren de vliegtuigen onderweg naar Midway. Rond 06.29 u. bereikten zij Midway en begon hun bombardement.

Ondertussen waren van de Midway-basis en van de drie Amerikaanse vliegdekschepen vliegtuigen opgestegen. De Amerikanen ondernamen drie pogingen om de Japanse vliegdekschepen te vernietigen.

De eerste aanval van Douglas TBD-1 Devastator torpedobommenwerpers mislukte volledig: ze werden alle neergehaald door de Zero jachtvliegtuigen. De tweede aanval met Douglas TBD-1 Devastator torpedobommenwerpers onder leiding van eskadercommandant John Waldron, was niet veel beter: ze werden op vier na neergehaald en de torpedo's misten. De derde aanval werd de Japanse vliegdekschepen echter fataal. Op de Kaga waren alle bommen en benzinevaten tussen de klaarstaande vliegtuigen gezet omdat Nagumo besloten had de tegen vliegdekschepen bedoelde torpedo's van alle vliegtuigen te laten vervangen door bommen voor een tweede aanval op het eiland Midway. Commandant-luitenant-vlieger Clarence McClusky van de USS Enterprise en de vliegers van de USS [Hornet]] daalden onverhoeds neer uit het wolkendek en vielen de vloot vliegdekschepen aan. Het was 10.22 u en hun aanval concentreerde zich vooral op de Akagi en de Kaga, die vrijwel gelijktijdig getroffen werden. Op het vliegdek van de Kaga stonden 30 met bommen herbewapende bommenwerpers toen de Amerikaanse Douglas SBD Dauntless-duikbommenwerpers uit de wolken doken. De Kaga kreeg vier voltreffers van 500-kg bommen en leed daardoor evenveel schade als de Akagi en de Soryu. De Hiryu was net ontkomen. Een van de bommen was op de commandobrug van de Kaga gevallen en had vrijwel alle aanwezigen gedood, ook kapitein-ter-zee Jisaku Okada. Zijn plaatsvervanger, officiercommandant Kachisa Amagai, nam onmiddellijk het commando over, maar de roerganger, die door de bomexplosie verblind was, kon het schip niet onder controle houden. De brug lag vol glassplinters en door de zwarte, dikke rook was het zicht praktisch nul. Het wapendepot van de Kaga was eveneens getroffen en dit veroorzaakte brand. Amagai beval de mannen het vliegdek vrij te maken, de branden te blussen en de doden en gewonden weg te dragen. Onderdeks was het niet veel beter. Een bom was in de ruimen van het hangardek neergekomen waar ook nog vliegtuigen, bommen, torpedo's en benzinevaten stonden. Het boordgeschut op de Kaga was uitgeschakeld en de vliegtuigen aan dek stonden in brand of waren ontploft. Toen het erop leek dat ze de vuurhaarden bijna meester waren, explodeerde een wagen vol vliegtuigbenzine. Deze brand verspreidde zich razendsnel en toen de vlammen over de gehele lengte van de Kaga oplaaiden, was Amagai gedwongen de brug te verlaten. Amagai realiseerde zich dat het einde naderde en gaf order het portret van keizer Hirohito plechtig neer te laten in een sloep van de torpedobootjager Hagikaze.

Ongeveer drie en een half uur na de Amerikaanse aanval voerde Amagai nog steeds het bevel over de hevig brandende Kaga. Omstreeks 14.05 verscheen op enkele honderden meters afstand de Amerikaanse onderzeeër USS Nautilus. De USS Nautilus, onder bevel van luitenantcommandant William Brockman, was Nagumo's vloot voorzichtig genaderd en zag kans de stilgevallen Kaga met torpedo's aan te vallen. Enkele minuten later, om 14.10 u., zag luitenant-ter-zee Jochio Kunisada, die op dek van het al slagzij makende vliegdekschip stond, aan stuurboordzijde van de Kaga drie witte torpedosporen. Er zat niets anders op dan de torpedo-inslagen af te wachten. De torpedobootjagers Hagikaze en Maikaze stormden op de weggedoken onderzeeboot af en bestookten hem met dieptebommen. Twee van de Type 93-torpedo's misten het schip, de derde trof wel doel maar ontplofte niet. De drijvende blindgaande Type 93-torpedo fungeerde vervolgens als reddingsboei voor enkele overboord geslagen matrozen, die later werden opgevist door de sloepen van de escorteschepen Hagikaze en Maikaze.

Laat in de namiddag werd duidelijk dat de hevig brandende Kaga niet meer te redden viel en om 16.40 u. beval Amagai het schip te verlaten. Desondanks leek het om 18.30 u. erop dat het vuur alsnog gedoofd was en Amagai hoopte dat zijn oude schip toch nog gered zou kunnen worden. Hij ging met een brandbestrijdingsploeg aan boord van de Kaga, maar toen ze aan boord kwamen deinsden zij terug voor de intense hitte. Niemand kon op de roodgloeiende dekken staan en met tegenzin moest Amagai zijn ploeg bevel geven terug te keren naar de torpedobootjager. Ze waren net op tijd weg, want kort daarna, om 19.25 u., scheurden twee geweldige ontploffingen de romp van de Kaga open, terwijl sissend stoom uit het schip ontsnapte. Toen kapseisde de Kaga en werden 800 manschappen meegetrokken naar de zeebodem, meer dan een derde van de bemanning.

Het verlies van Kaga en de drie andere carriers in Midway (Hiryū was ook gezonken tijdens de slag), met hun vliegtuigen en ervaren piloten, was een cruciale strategische nederlaag voor Japan en leverde een belangrijke bijdrage aan de uiteindelijke nederlaag van Japan in de oorlog.

In 1999 werd het wrak van de Kaga teruggevonden door de Nauticos Company, in samenwerking met de Amerikaanse marine, werden er een aantal wrakstukken van de Kaga gevonden. Een jaar eerder was dat Dr. Robert D. Ballard niet gelukt. Een vervolgonderzoek door USNS Sumner in september 1999 lokaliseerde het wrak en maakte er foto's van. Het wrak omvatte een 15 m. lang gedeelte van het schot van de hangar, twee 25-mm luchtafweerkanonnen en een reeks landingslichten. Het wrak ligt op een diepte van 5200 m.