Wikia


Dazzle

Platte panelen met matte kleuren en golvende lijnen maakten het de vijand lastig om de omvang van het schip nauwkeurig vast te stellen.

Vanaf het begin van de Eerste Wereldoorlog werd de Admiraliteit bestookt met plannen om Britse schepen met beschildering te camoufleren zodat ze 'onzichtbaar' werden voor hun tegenstanders. Vanaf de brug of uitkijkpost van een ander oppervlakteschip leek het doelwit misschien op te gaan in de achtergrond, maar dit werkte niet bij een kapitein van een U-boot omdat hij, met de periscoop net boven het zeeoppervlak, zocht naar het silhouet van een doelwit. En waar verspieders op oppervlakteschepen vertrouwden op de optische detectie van een doelwit, kreeg de kapitein van een U-boot ook akoestische rapportages van zijn hydrofonist, die vaak veel meer onthulden over de aanwezigheid van een mogelijke vijand.
De Britse kunstenaar Norman Wilkinson stelde voor schepen niet onzichtbaar te maken maar juist zo 'rumoerig' zichtbaar dat de informatie de verspieder of U-bootkapitein zou verwarren. Wilkinson had het slimme idee opgevat schepen te beschilderen op een wijze die een optische illusie teweeg zou brengen bij de verspieder of U-bootkapitein om ze te misleiden over de ware omvang, koers en snelheid van het beoogde doelwit. Wilkinson veronderstelde terecht dat dit het erg lastig zou maken kanons of torpedo's goed te kunnen richten.
Het idee werd in praktijk gebracht tijdens de Eerste Wereldoorlog en stond bekend als 'dazzle painting' (letterlijk: verblindingsschildering) omdat het de vijand moest verwarren met vertekende informatie (zoals de suggestie dat het schip verder weg was dan in werkelijkheid, of sneller voer, of een andere koers aanhield). Dit maakte het lastiger een effectieve aanval uit te voeren.
Toen de Admiraliteit Wilkinsons idee verder uitwerkte, ontdekte men dat bepaalde delen van het schip 'onzichtbaar' konden worden gemaakt door het in diverse kleuren te beschilderen. Het gebruik van matte, contrasterende kleuren op grote, eenvoudige delen brak de vorm en omtrek van het schip, en dit patroon werd voortgezet bij de opbouw, omdat de brug en schoorstenen belangrijke tachymetrische punten vormden voor duikboten om hun torpedo's te richtten. Tegen oktober 1917 had de Admiraliteit dit toegepast op de hele handelsvloot en een aantal oorlogsschepen. De verblindingspatronen werden ontworpen door de Royal Academy in Piccadilly en speciale officieren hielden toezicht bij het beschilderen van schepen in de haven. Er bestaat geen onomstotelijk bewijs dat 'dazzle painting' schepen van de ondergang redde, maar het staat vast dat het waarnemers in verwarring bracht.

Links