Wikia


Schneider105mm

Het Canon de 105 mle 1913 was gebaseerd op een Russisch ontwerp, maar het was een hypermodern wapen dat in 1939-45 nog steeds goed voldeed.

In de eerste tien jaar van de vorige eeuw nam het Franse concern Schneider de Russische Putilov wapenfabriek over als onderdeel van een weloverwogen commercieel uitbreidingsplan. Putilov was lange tijd de voornaamste Russische wapenfabriek geweest, maar was in de eerste jaren van de 20e eeuw door de slechte economische situatie in Rusland niet langer in staat om zelf wapens te ontwikkelen. De instroom van Frans capitaal was een zegen.

Onder de ontwerpen die op de tekentafels van Putilov werden aangetroffen, bevond zich een vooruitstrevend ontwerp voor een 105-mm veldkanon die een veel grotere dracht en efficiency beloofde te hebben dan tijdgenoten. Schneider ontwikkelde het model en bood het aan het Franse leger aan. Dat was niet geïntresseerd; de 75 was mooi genoeg, vond men. Uiteindelijk wist Schneider toch een order te boeken en in 1913 werd het Russische ontwerp overgenomen door het Franse leger als het Canon de 105 modèle 1913 Schneider, beter bekend als de L 13 S. In 1914 bleek al snel dat de 75 niet alle gewenste vuursteun kon bieden en dat zwaardere wapens nodig zouden zijn. Daarmee kreeg de L 13 S een grotere prioriteit en begon in grote aantallen bij Schneider van de band te lopen.

Goede prestaties

Tussen 1914 en 1918 voldeed de L 13S uitstekend. Het was een elegant kanon met een lange loop en een conventionele doosaffuit. Die voldoende elevatie bood. De 15,74 kg wegende granaat had een bereik van 12 km. Na 1918 werd de L 13 S een Frans exportproduct en werd verkocht of weggegeven aan de talrijke landen die onder Franse invloed stonden. Tot die landen behoorden België, Polen en Joegoslavië, maar vooral in Italië werd de L 13 S een succes. Het werd het wapen Cannone da 105/28 genoemd en was het tot 1943 een van de belangrijkste stukken veldgeschut van het Italiaanse leger. De Polen gaven hun L 13 S kanonnen twee benen. De armata wz 29 was in gebruik toen de Duitsers het land in 1939 binnenvielen.

Na 1940 waren de Duitsers zeer te spreken over de L 13 S en wisten een groot aantal van de 854 gemaakte exemplaren buit te maken in Frankrijk. Grote aantallen werden aan de diverse bezettende legers uitgedeeld, maar pas in 1941 kwam er een logische bestemming voor de kanonnen. De L 13 S werd het primaire wapen voor de Atlantikwall. Er waren er genoeg om het tot standaardwapen te maken en er was bovendien veel munitie voorradig. Zo werd de L 13 S de Duitse 10,5-cm K 331(f) en was klaar om zijn belangrijkste rol in de Tweede Wereldoorlog te gaan spelen. Belgische wapens kregen de aanduiding 10,5-cm K 333(b).

Draaitafel

De Duitsers verwijderden de kanonnen van hun affuiten en plaatsten ze op draaitafels met gebogen of hoekige schilden ter bescherming. Ze werden in bunkers langs de hele Franse kust geplaatst. Vele zijn er nog steeds intact. De L 13 S was uitstekend geschikt voor de kustverdediging. De bunkers waren taaie doelen om te vernietigen. Bij de landingen in Normandië werden de meeste echter omzeild. Niet alle kanonnen in de bunkers waren van Franse makelij. Sommige werden helemaal vanuit Polen of Joegoslavië aangevoerd. De buitgemaakte kanonnen kregen in Duitse handen de aanduiding 10,5-cm K 338(i) en 10,5-cm K 338(j) voor Italiaanse en Joegoslavische wapens. Ongewijzigde en gewijzigde wapens uit Polen kregen de aanduiding 10,5-cm K 13(p) en 10,5-cm K 29(p).

Specificatie: Canon de 105 mle 1913 Schneider (L 13 S).
Type: Veldgeschut.
Bouwfirma(s): Schneider et Cie.
Ontwerper: Schneider.
Lengte: Looplengte: 2,99 m.
Kaliber: 105-mm.
Gewicht: Transport: 2650 kg ; In actie: 2300 kg.
Bereik: 12.000 m.
Gewicht granaat: 15,74 kg (Frans) ; 16,24 kg (Italiaans).
Mondingssnelheid: 550 m/sec.
Elevatie: 0° tot +37°.
Traverse: 6°.
Gebruiker(s): Frankrijk, Duitsland, Polen, Joegoslavië, België.