Wikia


Het oppikken van vliegtuigbemanningen die boven vijandelijk gebied zijn neergeschoten, is de taak van de CSAR-specialisten. Ze gebruiken daarvoor geavanceerde apparatuur en de modernste helikopters.

MH-53J Pave Low III

De MH-53 is een krachtige en zeer capabele helikopter, die afgeleid is van de HH-53 Jolly Green Giant uit het Vietnamtijdperk. De foto toont een MH-53J Pav Low III.

Het redden van vliegtuigbemanningen die neergehaald zijn boven vijandelijk gebied, is de taak van de CSAR-specialisten. CSAR betekend Combat Search and Rescue, opsporing en redding onder oorlogsomstandigheden. CSAR-eenheden maken gebruik van geavanceerde en speciaal uitgeruste helikopters om hun missie te vervullen.

"Ik ben uit mijn vliegtuig! Ik ben uit mijn vliegtuig!" dat was de eerste radio-oproep van de piloot van een Lockheed F-117 Nighthawk die door een Servische SAM was neergehaald tijdens de oorlog in Kosovo in 1999. De piloot, Majoor Dale Velco, roepsignaal VEGA 31, opereerde bij het 8th FS, 49th FW. Hij sprak deze woorden toen hij aan zijn parachute bungelde, in de nacht, terwijl hij langzaam neerdaalde boven vijandelijk terrein. Zijn eerste gedachte was dat als de vijand hem zou doden als hij op aarde landde, zijn collega's dan in ieder geval zouden weten dat hij levend uit de cockpit was ontsnapt.

Reddingshelikopters

Vrijwel vanaf het moment dat de eerste primitieve helikopters in dienst werden genomen, werd duidelijk dat ze een grote taak in de reddingsrol zouden kunnen gaan spelen. De mogelijkheid om verticaal te landen in onherbergzame gebieden, was een uitkomst voor het redden van neergehaalde bemanningsleden, net als de mogelijkheid om in de lucht stil te hangen (hoveren).

Al aan het eind van de Tweede Wereldoorlog begonnen helikopters met het redden van mensen. Zowel Duitsland als Amerika hadden dergelijke machines in dienst. Hun capaciteit was echter beperkt, vanwege een gebrek aan vermogen en ervaring. Desalniettemin speelde de helikopter een belangrijke rol tijdens de oorlog in Korea, als reddingstoestel en voor de medische evacuatie (medivac). Maar pas tijdens de Vietnamoorlog kwam de helikopter tot volle wasdom als reddingsmachine.

Hieronder wordt de medivac buiten beschouwing gelaten omdat die taak van een iets andere orde is. De reddingsmissies zoals die door moderne helikopters worden uitgevoerd, kunnen doorgaans in twee categorieën worden verdeeld: SAR (Search and Rescue) en het meer gespecialiseerde CSAR (Combat Search and Rescue). SAR-helikopters houden zich bezig met het redden van personen in eigen land of boven niet-vijandelijk gebied. Ook wordt er boven water en langs de kustlijn gewerkt. Hoewel ook dit militaire helikopters zijn die in eerste instantie met militaire missies belast zijn, worden deze toestellen ook in vredestijd opgeroepen, wanneer mensen op zee of in de bergen in de problemen zijn geraakt.

De helikopters die CSAR-missies uitvoeren zijn veel gespecialiseerder. Tijdens de Vietnamoorlog was Amerika pionier op het gebied van deze missies en ook in de 21e eeuw loopt Amerika hierin voorop. Tijdens het conflict in Zuidoost-Azië werden verschillende types in de CSAR-rol gebruikt, waaronder de Kaman SH-2 Seasprite en de Sikorsky SH-3 Sea King. Maar het ware CSAR-toestel was de Sikorsky HH-3 Jolly Green Giant van de USAF. De 'Jolly Greens' vlogen meestal samen met een aantal andere toestellen naar de neergehaalde bemanning. Dit kon een Lockheed HC-130 Hercules zijn voor het bijtanken en voor communicatieondersteuning, en een 'forward air control' toestel. Maar het belangrijkst was dat er een of meer Douglas A-1 Skyraiders meevlogen. Zij ondernamen de zogeheten Sandy missie, het bestoken van de vijand rond de reddingsplek.

Later in de oorlog begon de Sikorsky HH-53 'Super Jolly Green Giant' de HH-3 te vervangen. De A-1 werd aangevuld met de LVT A-7, maar de basismissie bleef hetzelfde.

CSAR tegenwoordig

Eind 2002 waren de CSAR-eenheden van de USAF uitgerust met Sikorsky HH/MH-60G's.Deze zijn iets minder capabel dan de Sikorsky MH-53M Pave Low IV's die door het Air Force Special Operations Command (AFSOC) worden gevlogen. Dit verschil in uitrusting leidde ertoe dat de special forces soms op het terrein van de reddingseenheden opereerden. Toen VEGA 31 zijn noodoproep deed, werd hij dan ook door een AFSOC-eenheid gered, zij het dat AFSOC toen nog met de MH-60G was uitgerust, ondersteund door AFSOC C-130's en Sandy A-10's. De CSAR van de USAF had wederom bewezen van levensbelang te zijn.