Wikia


800px-RSMG Archimede Taranto

De Archimede vaart de haven van Taranto binnen.

De vier Archimede klasse onderzeeboten waren vergrote versies van de eerdere Settembrini klasse ontwerp, waarin de ballast was verplaatst om de bunkercapaciteit te vergroten. Ook werd een extra kanon geïnstalleerd met het oog op de 'oceaanrol' van de boot. Ze werden allemaal in 1934 te water gelaten. In het kader van de candestiene Italiaanse steun aan de Nationalisten tijdens de Spaanse Burgeroorlog werden er twee aan Spanje uitgeleend. Dit waren de Archimede en de Torricelli. Om de overdracht te verdoezelen werden twee 'Brins' die nadien van stapel liepen, met dezelfde namen getooid. De drie klassen vormden een nauw verwante groep, die veel voor koloniale diensten werden gebruikt.

Oorlogstijd

Het deel van de Italiaanse marine dat in juni 1940 in de Rode Zee was gestationeerd, werd door de Britten van het thuisland afgesneden en zwaar aangepakt omdat ze een gevaar betekenden voor de scheepvaart vanuit het Suezkanaal naar de Indische Oceaan. De Galilei bracht binnen een week na het uitbreken van de oorlog een Noorse koopvaarder tot zinken, maar gaf zijn positie twee dagen later prijs door een neutraal schip te enteren voor inspectie. De dag erop werd de boot onderschept door de Britse anti-onderzeeboottrawler Moonstone. Die bracht zoveel schade toe dat de onderzeeër zich vulde met giftige dampen. De Galilei kon niet meer duiken en besloot het aan de oppervlakte uit te vechten met de Moonstone. De onderzeeboot was veel groter, sneller en zwaarder bewapend en had een geschutsduel zeker gewonnen, maar de Moonstone schoot ieder bemanningslid neer dat zich aan dek of boven de toren vertoonde. Toen de meeste officieren dood waren, gaf de gedemoraliseerde bemanning zich over. De boot werd buitgemaakt en onder de aanduiding P711 ingelijft bij de Royal Navy. In 1946 werd hij gesloopt.

Vervanging

De vervanging voor de Galilei, de Torricelli, werd eveneens door de Britten veroverd. De boot werd nabij het eiland Perim naar de oppervlakte gedwongen en vocht daar een duel uit met drie 'K' klasse destroyers en een sloep. De Torricelli werd onvermijdelijk tot zinken gebracht, maar niet voordat de sloep en de destroyer HMS Khartoum waren geraakt. De treffer op de Khartoum sloeg in op de rij torpedobuizen. Een persluchttank explodeerde en daarna een van de torpedo's eveneens. Het schip ging verloren.

De boten

  • Archimede: Tijdens de tweede helft van 1936 opereerde de boot in Spaanse wateren. Ze werd in 1937 werd ze overgedragen aan de Spaanse Nationalistische marine onder de naam 'Generaal Mola'. Op 26 juli 1937 kelderde ze het Republikeinse vrachtschip 'Cabo Palos', op 2 januari 1938 het Nederlandse vrachtschip, de 'Hanna', en bracht ze op 30 maart onherstelbare schade toe aan het Griekse schip 'Lena'. De boot werd gesloopt in 1959.
  • Galileo Ferraris: Op 25 oktober 1941 tot zinken gebracht nabij Gibraltar, bij een gecombineerde actie van een RAF Consolidated PBY Catalina vliegboot en de destroyer HMS Lamerton op positie: 37°07'0"N 14°19'0"W.
  • Galileo Galilei: Op 16 juni 1940 bracht ze de Noorse tanker 'James Stove' nabij Aden in de Rode Zee tot zinken. Twee dagen later werd ze veroverd door de bewapende trawler HMS Moonstone. Ze werd door de Britse Navy in dienst genomen onder de naam HMS X2. De boot werd verschroot in 1946.
  • Torricelli: In 1936 torpedeerde ze , onder Italiaanse vlag, de Republikeinse kruiser 'Miguel de Cervantes'. In 1937 werd ze overgedragen aan de Spaanse Nationalisten en kreeg de naam 'Generaal Sanjurjo'. Op 30 mei 1937 bracht ze het Republikeinse troepenschip 'Ciudad de Barcelona' en op 21 januari 1938, het Britse stoomschip 'Endymion', nabij positie: 37°19'3"N 1°3'16"W. Gesloopt in 1959.


Specificatie: Archimede klasse.
Type: Oceaanwaardige onderzeeboot.
Bouwfirma: Franco Tosi, Taranto.
Kiel gelegd: 1930.
Te water: 1933.
In dienst: 1934.
Afmetingen: Lengte: 70,5 m ; Breedte midscheeps: 6,83 m ; Diepgang: 4,1 m.
Waterverplaatsing: 985 ton boven water ; 2170 ton onder water.
Voortstuwing: 2x Tosi dieselmotoren van 2235 kW en 2x Marelli elektromotoren van 1345 kW, twee schroefassen.
Snelheid: Boven water: 17 knp (31,5 km/u) ; Onder water: 8 knp (14,8 km/u).
Bereik: Boven water: 19.000 km bij 8 knp ; Gedoken: 195 km bij 3 knp.
Bewapening: 2x 100/43 of 2x 100/47 kanons ; 2x 13,2-mm machinegeweren ; 8x 533-mm torpedobuizen (vier voor en vier achter) met 16 torpedos.
Bemanning: 55.
Gebruiker(s): Italië, Spanje, Groot-Brittannië.