Wikia


23m8q6s

De laatste opgewaardeerde F-104 S ASA was van de 311° Gruppo "Reparto Sperimetale Volo", deze Gruppo is gestationeerd op de Mario De Bernardi basis (Pratica di Mare/Rome).

In 1981 begon de Aeronautica Militare Italiana aan een opwaarderingsprogramma voor zijn F-104S toestellen. Met Aeritalia (eind 1990 met Sellinia gefuseerd tot de Alenia groep) als voornaamste aannemer werd het Agglomamento Sisterna d’ Arma (ASA,wapensysteem-modernisering) programma opgesteld om het onderscheppingsvermogen op geringe hoogte van de F-104S op te waarderen en tevens zijn luchtgrondprestaties te verbeteren.
De voornaamste veranderingen betroffen de vervanging van de originele vuurleidingsradar en de toevoeging van een bewegend-doelwitindicator,en het aanbrengen van de Aspide Mk 1A AAM. Deze drie factoren gaven het toestel een look-down/schoot-down (aanvallen van lager vliegende doelen) vermogen tot een bereik van ongeveer 22 km.
De bijbehorende geleidingsapparatuur voor de Aspide werd verkleind zodat het kanonruim van de F-104S ASA weer plaats bood aan het 20-mm M61A1 Vulcan kanon,en het grondaanvalsvermogen van het toestel werd verbeterd door het aanbrengen van een ALQ-70 of ALQ-73 ECM-systeem (Electronic Countermeasures,elektronische tegenmaatregelen). Ook werden er aanpassingen doorgevoerd voor de multirol AIM-9L Sidewinder lucht-luchtraket.
Testvluchten begonnen in juli 1983,en de eerste productiestandaard F-104S ASA werd op 19 november 1986 aanvaard. De laatste van de 147 omgebouwde toestellen werd eind 1991 afgeleverd.
Er werden studies gedaan naar verdere verbeteringen aan de F-104S ASA via een Operational Capacity Extension (vergroting van operationeel vermogen) programma – onder andere een geheel nieuwe radar,een HUD en een tankstang – om het leven van de F-140S ASA tot na 2005 te verlengen,voor het geval dat het Eurofighter programma vertraging zou oplopen. Toen de vertragingen met de Eurofighter reëel bleken en begrotingsbeperkingen een ingrijpende opwaardering van de F-104S ASA verijdelden,zag Italië af van het programma en besloot het land 24 Panavia Tornado F.Mk 3’s van de RAF te leasen in afwachting van de levering van de Eurofighter.
Zo’n 85 F-104’s werden beperkt opgewaardeerd tot de F-104S ASAM (ASA Modificato) standaard met nieuwe radio- en navigatiesystemen. Aangezien de F.Mk 3’s in de loop van 2004-06 terug moesten leasde de AMI 34 F-16A/B’s die voorheen van de Amerikaanse Air National Guard waren.Deze hebben de F-104 vloot vervangen en zullen in dienst blijven tot de komst van de Eurofighter.

Varianten

  • F-104S (Lockheed Model CL-901): Opgewaardeerd tot onderscheppingsjager, met NASARR R-21G/H radar, opgewaardeerde motor en bewapening.
  • F-104S ASA (Aggiornamento Sistemi d'Arma): Opgewaardeerd model met een Fiat R21G/M1 radar en verbeterd wapensysteem.
  • F-104S ASAM (Aggiornamento Sistemi d'Arma/Modificato): Gemoderniseerd ASA-model, met GPS, nieuwe TACAN en een Litton LN-30A2 INS systeem, verbeterde romp en cockpitdisplay.
Specificatie: Alenia F-104S ASA Starfighter
Type: Onderscheppingsvliegtuig.
Bouwfirma: Aeritalia (in licentie).
Ontwerp: Lockheed.
Ontwerper: Clarence Johnson.
Eerste vlucht: 1966.
In Dienst: 1969.
Uit dienst: 2004.
Afmetingen: Lengte: 16,7 m ; Spanwijdte: 6,68 m ; Hoogte: 4,11 m ; Vleugeloppervlak: 18,2 m².
Gewicht: Leeg gewicht: 6760 kg ; Geladen: 9840 kg, Max. startgewicht: 14.060 kg.
Motor(en): 1x General Electric J79-GE-19 turbojet, stuwkracht: 52,8 kN, met naverbrander: 79,6 kN.
Prestaties: Max. snelheid: 2330 km/u (Mach 2.2), Kruissnelheid: 981 km/u, Bereik: 2920 km, Plafond: 17.680 m.
Bewapening: 1x M61A1 20-mm zesloops roterend Vulcan kanon ; Maximaal 3400 kg aan afwerpbare middelen..
Gebruiker(s): Italië, Turkije.